" گاورنر "

گاورنر : 

گاورنر دستگاهي است که ميزان سوخت ورودي به موتور را براي دستيابي به بهترين دور ممکن, تنظيم مي کند.

 گاورنر یک سوپاپ هوشمند است که به گیربکس در خودروی شما می گوید چقدر سریع برود. آن به شفت خروجی گیربکس وصل شده است، بنابراین موقعی که خودرو سریعتر حرکت می کند، گاورنر سریعتر می چرخد.در داخل گاورنر یک سوپاپ با فنر بار گذاری شده است،که آن را متناسب با اینکه گاورنر چقدر تند می چرخد،باز می کند. بنابراین موقعی که گاورنر تند می چرخد، سوپاپ زیاد باز می شود.پمپ، روغن برای گاورنر را از طریق شفت خروجی تغذیه می کند.

 نحوه عملکرد گاورنر چگونه است؟

اساس کار گاورنر بر پايه تعامل دو نيروي متقابل است. نيروي اول نيروي حاصل از فشار اهرم گاز است که اين نيرو مايل است مجموعه فنر گاورنر را از سمت چپ به راست حرکت دهد (با اين عمل ميزان سوخت ارسالي به نازل افزايش مي يابد), نيروي دوم نيروي حاصل از گردش وزنه هاي درون گاورنر  است که مايل به حرکت دادن مجموعه فنر از سمت راست به چپ است (که اين حرکت در جهت کاهش ميزان سوخت ارسالي به سمت نازل است).

هنگامي که دور موتور را بالا مي بريم مجموعه فنر گاورنر براي افزايش سوخت ارسالي به نازل  از چپ به راست فشرده مي شود, با افزايش سوخت, دور موتور بالا مي رود, افزايش دور موتور سبب افزايش دور ميل بادامک پمپ انژکتورشده که در نتيجه آن, وزنه هاي گاورنر سريعتر به چرخش در مي آيند. هر چه وزنه ها با دور بيشتري بچرخند نيروي بزرگتري را در خلاف جهت نيروي اول به مجموعه فنرگاورنر  وارد مي آورند. نهايتاً بر اثر تعامل اين دو نيروي متقابل کشويي - که موقعيت آن وابسته به موقعيت مجموعه فنر گاورنر است - در هر موقعيتي که قرار گيرد, سوخت بر اساس آن موقعيت به نازل ها ارسال خواهد شد.

 

نماي خارجي مجموعه گاورنر و پمپ انژکتور :

۱. گاورنر سرو 2. پمپ انژکتور 3. درپوش 4. ورودي روغن از بلوکه موتور به پمپ 5. خروجي روغن از پمپ به بلوکه موتور 6.. ميرا کننده مکانيکي  (dashpot)7. پوسته عقبي گاورنر 8. پوسته مرکزي گاورنر

 

۱. Governor Servo (گاورنر سرو) :

 گاورنر سرو وظيفه کمک هيدروليکي به حرکت "شانه سوخت" (شانه سوخت يا Fuel rack بخشي از پمپ انژکتور است که ميزان سوخت ارسالي به سمت "نازل" را به ميزان تعيين شده توسط گاورنر محدود مي کند) را بر عهده دارد.

 

اجزای گاورنر سرو :

1. شير 2. پيستون 3. سيلندر4. غلاف سيلندر 5. شانه سوخت

 

Dashpot :

بخشي از گاورنر است که در هنگام اعمال بارهاي ناگهاني, گاورنر را در کنترل بهتر سرعت کمک مي کند.

 

اجزای Dashpot :

1. شير سوزني 2. محفظه روغن 3. سيلندر 4. پيستون 5. فنر 6. نشيمنگاه فنر

 

Fuel Ratio Control (کنترل کننده ميزان سوخت) :

 بخشي از گاورنر است که در هنگام افزايش سرعت, با کاستن از ميزان سوخت ارسالي به سيلندرها, ميزان گازهاي خروجي از اگزوز را کاهش مي دهد.

+ نوشته شده توسط بهمن اسواری در جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ و ساعت 17:32 |


Powered By
BLOGFA.COM